Vi feirer Norges frihet

I år er det 75 år siden Norge ble et fritt land etter fem år under tysk okkupasjon. Vi feirer frigjøringen med en «Frihetsbukett» til støtte for Sønstebyfondet.


«Så lenge jeg lever skal jeg gjøre mitt til at vi aldri glemmer hva kampen dreide seg om. Vi skal ikke ta de grunnleggende verdiene vårt demokrati er tuftet på for gitt. Vi skal benytte enhver anledning til å minne hverandre på viktigheten av å ivareta et levende og engasjert demokrati.»


Dette er et av de aller viktigste budskapene Gunnar Sønsteby etterlot seg. Kampen for frihet og retten til selv å kunne velge, gjorde Gunnar Sønsteby til Norges høyest dekorerte borger.
 
Sønstebyfondet – et livsverk som fortsetter
Sønstebyfondet viderefører den norske motstandsmannen Gunnar Sønstebys visjon, og arbeider aktivt for å styrke og verne om vår frihet og demokratiske verdier.  
Fondet støtter arbeidet for å øke forsvarsviljen i befolkningen, og å bistå våre veteraner som har gjort en innsats i fredens tjeneste.

frihetsbukett s%c3%b8nstebyfondet 2
 
Frihetsbuketten
For å feire frigjøringsjubileet og støtte Sønstebyfondets arbeid, har vi laget en Frihetsbukett i nasjonalfargene rødt, hvitt og blått. Buketten koster 250,- og kr 50,- går til Sønstebyfondet.

Buketten selges i alle våre butikker og i nettbutikken i uke 19.

frihetsbukett s%c3%b8nstebyfondet 1