Høst på KUBEN

Denne høsten er det mye som skjer på senteret


I år er det 10 år siden Hønefoss Senteret ble bygget ut og ble nesten dobbelt så stort som tidligere. Samtidig byttet vi navn til KUBEN. 

Rundt tall må feires og det skal vi gjøre torsdag 20. september til lørdag 22. september.
 

Vi starter med nattåpent til kl. 24 på torsdag. Her byr vi på fruktspyd dyppet i sjokolade og vi er så heldige at Drolsum Stasjon kommer med en mini-konsert på kvelden.

Drolsum%20Stasjon

FREDAG BYR VI PÅ GRATIS MARSIPANKAKE OG UNDERHOLDNING MED VIDAR LØNN-ARNESEN. HAN ER KJENT FRA DA CAPO-SHOWENE PÅ TV.

H%C3%98NE0215_jubileum_VidarLonnArnesen_nyhetsbanner_1920x1080px

PÅ LØRDAG AVSLUTTER VI MED BARNAS DAG OG BYR PÅ MANGE MORSOMME AKTIVITETER.
BLANT ANNET KOMMER ERIK SOLLAND MED SITT POPULÆRE FAMILESHOW KL. 12 OG 14.

Erling_solland_samlebilde_2_jpg%20red