Her finner du oversikten over hva som skjer på Ringerike 17. mai.

 

HØNEFOSS

07.00   Salutt og revelje. Hønefoss ungdomskorps og speiderne.

07.00   17. mai «femmer’n» Vi løper for Kongen, fedrelandet og god folkehelse. Løpet starter ved første salutt og vi løper fem km. fra Søndre park. For alle!

08.00   Flaggheising i Nordre park ved Speiderne og Hønefoss ungdomskorps

08.05   Bekransning av bauta i Nordre park ved avdelingsdirektør i Barne og likestillingsdepartementet Ahmad Ghanizadeh, Crescendo og Hønefoss ungdomskorps.

08.45   Bekransning av krigsgravene på Hønefoss kirkegård ved ordfører Kjell B. Hansen, Ringerike Mannskor og Haug blåseensemble

09.00   Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller i Krokenveien.

09.00   Stranden musikkforening Jevnaker ungdomskorps spiller på Hov omsorgssenter/krisesenteret

09.15   Ringerike mannskor synger ved Hvelven omsorgssenter.

09.15   Kort konsert ved meieriet med Ringerike Janitsjar

09.45   Skoler og korps samles på Nordre torv.

 

Rekkefølge i toget:

Politiet, Austjord musikkorps (inn i toget på Søndre Torv), 17. mai-komité, Hønefoss Ungdomskorps, Flaggborg ved Speiderne, FN-flagget, formannskap og kommunestyret, Veien og Helgerud skolekorps og Veien skole og Helgerud skole, Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skoles musikkorps, Ullerål skole og Hønefoss skole, Vang skoles musikkorps og Steinerskolen, Eikli skolekorps og Eikli skole, Hvalsmoen transittmottak, Stranden musikkforening og Jevnaker ungdomskorps, russen, Ringerike Janitsjar

Hjelp til oppstilling gis av representanter med gul vest.

10.00   Salutt. Start barnetog fra Nordre torv til Søndre park.

11.00   Program i Søndre park:

Velkommen ved leder av 17. mai komiteen Roar Olsen

Drillpiker fra Veien og Helgerud og Hønefoss skolekorps åpner med feiende oppvisning til marsjtoner fra Hønefoss Ungdomskorps.

Happy birthday med Big Band Bullies under ledelse av Øystein Olsen Vadsten

Tale ved Ordfører Kjell B. Hansen

Big Band Bullies spiller storbandarrangerte

Dovregubbens hall og Solveigs sang av Edvard Grieg

Gaveoverrekkelse fra årets russerevy

Vi avslutter arrangementet i Søndre Park med fellessangene:

I Hønefoss og Ja, vi elsker (3 vers) ved dirigent Berit Gigstad

 

12.00   17.mai gudstjeneste på Kirkestua med sogneprest Tor Magnus Amble, kantor Stein Sødal og Ringerike mannskor, kirkekaffe.

12.15   Hønefoss Ungdomskorps spiller på nedsiden av Norderhovhjemmet.

12.45   Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller på Hønefoss omsorgssenter

12.45   Hønefoss Ungdomskorps spiller på Hvelven omsorgssenter.

13.30   Ringerike Janitsjar spiller og marsjerer på Austjord.

14.00   Konsert på Søndre torv ved Hønefoss Ungdomskorps og Austjord musikkorps.

15.00   Russetog, russetale på Søndre torv ca. kl. 15.30

15.30   Ringerike Sykehus – Barnetog med barn fra Espira Barnehage og andre som har lyst.

 

Hilsen til dagen på Ringerike sykehus ved leder av 17.maikomiteen Roar Olsen minikonsert ved Ringerike Janitsjar.

 

16.00   Gratis film for barn, Hønefoss kino viser filmen Doktor Proktors Tidsbadekar i sal 1.

 

Gratis parkering på KUBEN fra kl. 08.00 til kl.17.00

 

Austjord

13.30   Konsert og marsjering ved Ringerike Janitsjar.

 

Eikli skole

08.00   Flagget heises.

09.00   Fremmøte for barn og voksne. Ord for dagen.

09.15   Avmarsj til Nordre torv.

11.45   Folketog til skolen med start fra Søndre Park sammen med Eikli skolekorps.

17.mai fest på skolen

 

Hallingby

08.00   Flaggheising.

10.30   Samling på Hallingby skole. Tale for dagen ved 10. trinn

11.00   Barnetog: Hallingby Skole, Trygdeboligene v/ Kirkemoveien, under undergangen inn på Gamle Ådalsvei og Hvalsbruveien til Hval Kirke, Hallingby skolekorps spiller.

12.00   Bekransning av krigsgravene

12.00   Gudstjeneste i Hval kirke. Hallingby skolekorps. Sokneprest Pål Asle Djupvik

12.45   17.mai fest.

 

Haugsbygd

09.00   Bekransning av minnetavle ved Haug kirke.

10.00   Bekransning av minnebautaen på Borger over falne i kampene i Haugsbygd

Blomsterseremoni ved to barn

Tale for dagen ved Lene Lübeck, sang, musikk ved Haug Blåseensemble

10.30   Festgudstjeneste i Haug kirke ved sogneprest Lena Rós, organist Leif Berger

11.30   Barnetoget går følgende rute: Kirkevangen (Haug kirke), Øvre Klekkenvei, Hadelandsveien forbi Klækken hotell, Linnerudveien – Færdenveien – Skibrua – Loeveien, Harehaugveien, Holmestuaveien, Skoleplassen.

12.30   17. mai taler og nasjonalsang (gressbanen ved Vang skole)

12.45   Bevertning og barneleker (Vang skole)

13:30   Konsert Vang skoles musikkorps

14.00   Fotballkamp (7.klasse mot foreldre)

 

Helgerud skole

12.45   Arrangementet starter, korpset spiller på grusbanen, kafésalg og leker for barna

13.45   Tale for dagen ved 7. klasse

15.00   Arrangementet avslutter

 

Hønefoss skole

09:30   Oppstilling i skolegården

10.00   Avmarsj til barnetoget.

12.00   17.mai fest på skolen

12.15   Ullerål Skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller på skolen og marsjerer til omsorgssenteret på Vesterntangen

 

Kirkeskolen

12.00 Barnetog fra skolen til Norderhov kirke.

Festgudstjeneste sogneprest Marie Lyngseth, organist Corinna Stamm13.30  Arrangement på Stavhella.

Nes i Ådal

09.30   Folketog fra Nes skole (om Shell og Omsorgssenteret)

10.15   Kransepålegging bautaen ved speiderne

12.00   17.maifest på Nes bygdehus. Underholdning, tale, bevertning og leiker

Steinerskolen

10.00   Barnetog i Hønefoss (frammøte kl. 09.30).

13.00 17.mai fest på skolen.

Sokna

07.00   Skrangletog

08.00   Flaggheising Revelje ved flaggheising ved Trygdebolig og omsorgssenter

10.15   Marsjering og spilling fra Furumoen inn til Sokna omsorgssenter

10.30   Samling Sokna omsorgssenter med hovedtale og underholdning

11.00   Togstart, Sokna omsorgssenter, Kirkemoen, Trygdeboligen, sentrum,

avslutning foran Lunder kirke

12.00   Gudstjeneste ved Prost Kristin Moen Saxegaard. Trompet Einar Kristiansen

13.00   Leiker på Sokna skole, salg, tippekonkurranse og kakelotteri.

14.00   Underholdning av barnehagene på Sokna

14.15   Trekning av hovedgevinster

18.00   Diskotek. Gratis inngang.

 

Tolpinrud Vel

16.30   Borgertog hvor også Eikli skolekorps marsjerer og spiller.

Arrangement på lekeplassen, avslutter ca kl. 18.00

 

Tyristrand, Nakkerud og Ask

08.00   Speiderne heiser flagget på skolen.

08.30   Speiderne heiser flagget på Tyribo.

(avmarsj fra dyrekilden på Nakkerud)

11.00   Familiegudstjeneste i Tyristrand kirke

ved prest Marie Lyngseth, organist Corinna Stamm

11.45   Samling og oppstilling av 17.mai-toget ved YX.

12.00   17. mai-tog Rute Kindsveien, Holleiaveien, Maltkleiva tilbake til Tyristrand skole.

12.45   Samles på skolen, tale, underholdning fra 7.kl. leker, konkurranser, utlodning

15.00   Avslutning.

 

Nakkerud

16.00   Folketog hvor Nakkerud hornmusikk spiller. Rute: Tyrihall, Tyribo, minikonsert av korpset, tilbake til Tyrihall.

Tale for dagen. Leker, salg og utlodning.

På Nakkerud har vi i år hoppeslott og andre leker. Barna kan grille marsmallows, prøve fiskelykke og delta på andre aktiviteter.

 

Ask

16.00   Ungdomslaget og Ask utvikling inviterer til feiring på Stranden skole.

Ta med grillmat, stoler og bord. Leker og sosialt samvær på Stranden skole.

 

Ullerål skole

09.00   Samling ved Ullerål kirke for tog til Nordre torv.

12.45   17.maifest på skolen.

13.30   Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller

 

Veme

10.00   Veme kirke. Prost Kristin Moen Saxegaard. Trompet: Einar Kristiansen

 

Veien skole

09.15   Oppmøte ved meieriet.

09.30  Avmarsj fra meieriet. Veien og Helgerud skolekorps spiller.

12.00   17.mai fest på skolen.

Veien og Helgerud skolekorps spiller.

Tale for dagen ved leder i elevrådet.

 

Åsa

16.00   Vegård gml. Skole. Tale ved rektor og en av elevene. Musikk, leker og servering. Griller til disposisjon for de som ønsker.

 

*Det kan forekomme endringer i tidspunkter.